Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Pastoraat

De gemeenschap is een plaats waar je gekend en gezien wordt. Dat begint bij het welkom aan de deur met een persoonlijke begroeting. Ook de koffie na de kerkdienst is een belangrijk contactmoment.


Daarnaast streven wij ernaar dat iedereen die wil, contact kan hebben met een vast gemeentelid. Deze leden heten contactleden. Zij leven mee in lief en leed. Ook kunnen vragen en opmerkingen aan hen worden doorgegeven. De organisatie ligt bij de kerkenraad samen met de predikant. De predikant Alke Liebich biedt ondersteuning bij kleine en grote vragen van het leven. Zie ook bij
Levensvragen.