Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Dopen, trouwen, rouwen

De kerkelijke rituelen bij geboorte, liefde en dood staan open voor iedereen.

Ook wie geen lid is van de Johanneskerk kan dus een beroep doen op het gebouw en/of de predikant.

De voorbereiding en uitvoering zijn maatwerk die in overleg met de predikant vorm krijgen.

De kosten hiervan vindt u helemaal onderaan.Dopen en Geboortedankzegging
Onze gemeente kent verschillende dooptradities.

Wie gedoopt wordt zegt ‘ja’ tegen God en wil ook bij de christelijke gemeenschap horen.

Om die reden vieren we de doop bij voorkeur in de dienst van zondagmorgen, wanneer de gemeente samenkomt.

Wie eenmaal gedoopt is, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden bij toetreding tot een ander kerkgenootschap.

Volwassenendoop
Een volwassene die gedoopt wordt, doet dat uit eigen keuze.

Hij of zij belijdt daarmee het geloof, dat wil zeggen: hij of zij spreekt uit bij God en bij de kerk te willen horen.

De belijdenis wordt altijd persoonlijk ingevuld.

Kinderdoop
De doop van een kind is de keuze van de ouders.

Het kan zijn dat ouders er verschillend over denken. Het is belangrijk om daarbij stil te staan.

Samen met de predikant wordt naar een goede vorm gezocht.


Dankzegging

In plaats van de kinderdoop kan ook gekozen worden voor een ‘geboortedankzegging’.

Het kind wordt in aanwezigheid van familie, vrienden en de leden van de geloofsgemeenschap de kerk ingedragen.

De ouders uiten hun dankbaarheid over de geboorte van het kind dat aan hun zorgen is toevertrouwd.

Deze rituelen zijn gratis. Het woord ‘gratis’ komt van het Latijnse woord voor genade, gratia.

De gedoopte of de ouders dragen wel bij, bijvoorbeeld bij de actie kerkbalans of met een gift.


Trouwen

Zegen over een relatie

Wie een levensgezel gevonden heeft om lief en leed mee te delen, weet zich een gezegend mens.

Twee mensen die elkaar hun trouw willen beloven, kunnen om een zegen vragen in een eredienst.

Dat kan om een zegen over een huwelijk gaan dat in het gemeentehuis gesloten is,

van vrouw en man, man en man of vrouw en vrouw.

Ook over andere relaties kan een zegen worden uitgesproken.

 

Het is een boeiend en creatief proces om een dienst in te vullen die recht doet aan degenen die hun ja-woord geven.

Overigens is het ook mogelijk om in een dienst op zondagmorgen te trouwen.

Neem voor een relatiezegen ruim van tevoren contact op met de predikant,

zij heeft ook voorbeelden beschikbaar hoe een dienst eruit kan zien.


Uitvaart
De dood komt verwacht of onverwacht, als vijand of als vriend, door noodlot of veroorzaakt door mensen.

De dood breekt het kostbare leven af, maar ook bij de dood is God niet ver weg.

Religieuze tradities bieden veel mogelijkheden voor een zinvol afscheidsritueel.

Onze predikant geeft begeleiding aan degenen die hiervoor komen te staan,

   ook in de fase die hieraan vooraf gaat.

Iedereen die geconfronteerd wordt met sterfelijkheid van zichzelf of van geliefden, kan bij haar terecht.

Aan de dienst gaan enkele gesprekken vooraf.

De vorm en inhoud van de uitvaartdienst worden vooral bepaald door de wensen en de inbreng van familie en andere nabestaanden, en door de mogelijkheden van de kerkelijke traditie.

Denk aan teksten, poëzie, muziek, en ook aan gebaren en symbolen.

Het gaat erom dat de dienst recht doet aan de overledene en de nabestaanden.


Kosten van vieringen

Omdat de doop in de regel op zondagmorgen in de gemeente plaatsvindt is deze zonder kosten.

De kosten van overige vieringen bestaan uit de huur van de kerk en de kosten voor de predikant en (eventueel) de organist.

Voor leden van de Johanneskerk is het gebruik van de kerk en de diensten van de eigen predikant gratis.

De muziek bij trouwen of uitvaart kunt u zelf regelen.

De organist Willem van Twillert is meestal beschikbaar, u ontvangt van hem een rekening.

Met een andere predikant of voorganger moet u zelf financiële afspraken maken.

Ook dan blijft het gebruik van de kerk voor leden gratis.

Meer informatie bij de Predikant of bij Adres