Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Voor idereen, voor elk moment


Voor iedereen, voor elk moment

De kerk is er niet alleen voor de zondag, en niet alleen voor kerkmensen.

Zij die weinig van "kerk" weten, weten vaak wel dat daar mensen zijn die iets voor de ander over hebben.

Voor praktische levenshulp kunt u terecht bij de diaconie:

        zij weet de weg naar instanties en kan eventueel  ondersteuning bieden.

Meer hierover bij de diaconie

 

Ook wie nooit in de kerk komt, heeft wel eens in een kerk gezeten bij de begrafenisdienst

van een collega, of bij de bruiloft van een vriend.

In en met de kerk kun je belangrijke momenten in je leven vieren, of je zorgen delen.

Er zijn daar mensen die met je mee willen gaan als er vragen te veel zijn, of de leegte te groot.

Meer hierover bij levensvragen