Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Johannes-maaltijd

 

Wanneer?         Eerste vrijdagavond van de maand (maand mei zie Agenda)

Hoe laat?          Inloop met glaasje vanaf 17.30 uur, de maaltijd begint om 18.00 uur


Na de maaltijd is er koffie en thee.

Voor wie?         Voor alle gemeenteleden,

                         ongeacht leeftijd. Gasten welkom!

Programma?    Eenvoudige maaltijd (vegetarisch mogelijk)

                         met spirituele tint en mogelijkheid tot ontmoeting.

Kosten?            Vrijwillige bijdragen. Richtprijs Euro 5,-Opgave bij Jos Rot tel 033-4638337. of: Anneke Boswinkel  033-4653931


Of per mail opgeven: johannesmaaltijd@hotmail.com.


Andere maaltijdprojecten in Amersfoort:

maaltijdprojecten 2017.pdf 587.0KB 23 Oct 2017 09:48