Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Gesprekskringen

Huidige en geplande gespreksgroepen en activiteiten (door de week):


Frits de Lange in de Johanneskerk op 21 november

HEILIGE ONRUST: pelgrimage en spiritualiteit


Onlangs verscheen het boek Heilige Onrust – Een pelgrimage naar het hart van de religie. Auteur is theoloog en ethicus Frits de Lange (1955). Hij gelooft zoals vele generatiegenoten niet meer in een Opperwezen en een hiernamaals. In plaats daarvan sluit hij bij zoeken naar levensoriëntatie aan bij de hedendaagse pelgrim. Welke droom, welk verlangen beweegt de wandelende of fietsende pelgrim? En wat kan het verlangen naar een ander, beter, waarachtiger leven betekenen voor hoe wij richting geven aan ons leven in een almaar veranderende wereld. De zoektocht van Frits de Lange roept veel (h)erkenning, maar ook weerstand op.

Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit en docent aan de Academie op Kreta. Bas de Wilde en Gery Stanik zorgen voor de muzikale omlijsting. Het zal in inspirerende avond worden.

De avond is een samenwerking met de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt, de Fonteinkerk en de Protestantse gemeente Leusden.

Dinsdag 21 november 2017 vanaf 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) Entree: vijf euro

 

Joodse visies op Jezus

Het christendom heeft diepe joodse wortels en de relatie tussen beide religies heeft ‘ongemakkelijke’ kanten, met uiteindelijk een verwoestende uitwerking in de twintigste eeuw. Het is verbazingwekkend dat vanuit het jodendom door de eeuwen heen toch interesse werd getoond in de stichter van het christendom: Jezus. Bij die joodse visies op Jezus wil ik samen met geïnteresseerden gedurende vijf avonden wat uitgebreider stilstaan aan de hand van het boek van ds. Eeuwout van der Linden (predikant te Goes) “Wie is die man?” (Ten Have, Baarn, 2003). Het is niet nodig het boek zelf aan te schaffen: het komt uitgebreid aan de orde met elke avond op papier een aparte samenvatting van wat ter sprake komt. Uiteraard is er volop ruimte voor gesprek.

De inleidingen worden verzorgd door ons gemeentelid dr. Marcel Kemp (*1944), die tot zijn emeritaat 15 jaar werkzaam was als geestelijk verzorger in een groot Haags ziekenhuis. Hij promoveerde in 2002 op een studie over de joodse uitleg van de mens als Imago Dei (beeld Gods, Gen. 1:26). Als kind van een Nederlandse moeder en een (onbekende) Duitse vader is hij al een leven lang 'persoonlijk' betrokken bij de thema's WWII en Shoah, alsmede de verhouding jodendom en christendom.

woensdag 25 oktober 2017                 

Joodse en christelijke overzichtswerken;

joodse visies op Jezus door de geschiedenis heen

woensdag 15 november 2017             

De jood Jezus buiten de joodse samenleving en Jezus in zijn eigen tijd

woensdag 13 december 2018             

Polemiek tegen het christendom en kritiek op Jezus, maar ook: Jezus als joodse broeder

woensdag 10 januari 2018                   

Jezus in literatuur, beeldende kunst, film, fotografie en muziek

woensdag 7 februari 2018                   

In gesprek met joodse visies op Jezus


Informatie en aanmelden bij Marcel Kemp:

kempmsf@gmail.comVoorlopig Kring

Bijeenkomsten vinden plaats één keer in de maand, bij één van de deelnemers thuis of in de kerk. Velerlei onderwerpen kunnen aan de orde komen.
Informatie bij: Bouwien Heimensen. (033-2453450)


Tussendoor

Ben je tussen de 25 en 40 jaar (of voel je je zo), en zit je in een nieuwe fase van je leven door bijvoorbeeld de komst van een kindje, een nieuw huis of een nieuwe carrière? Ben je op zoek naar aansluiting met anderen in eenzelfde levensfase, met de mogelijkheid tot een gesprek met diepgang? En zoek je dat niet per sé in een kerk? Dan ben je bij Tussendoor op je plek.

Eens in de zes weken ontmoeten we elkaar op een plek die past bij de groep en het tijdstip. Soms zal de avond beter uitkomen, dan is een café een leuke plek om af te spreken. Soms komt juist een tijd overdag beter uit; neem je kinderen gewoon mee. We zoeken een plek waar zij het ook naar hun zin hebben. Wat betreft plaats en tijd zijn we dus flexibel en bepalen we met elkaar waar en wanneer we elkaar ontmoeten.

Tot nog toe staat de ontmoeting centraal en is er nog geen inhoudelijke invulling zoals een thema of methode, maar wat niet is kan misschien nog komen. Wat je kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond ook is, voel je welkom.

Heb je interesse of denk je dat je iemand kent die hier interesse in heeft?

Neem dan contact op met Maaike de Jong: maaike_25@hotmail.com.


Doperse Stemmen
Het belangrijkste in de gesprekken is het van gedachten wisselen over ons geloof en daarmee samenhangende thema's in het dagelijkse leven. Thema's worden door de leden zelf bepaald en uitgewerkt. Voorbeelden van besproken thema's: over het ouder worden en het leven met beperkingen; of over landelijke doopsgezinde thema's die worden toegezonden van het landelijke bureau. Er kunnen ook “niet dopersen” meedoen. Bijeenkomst: ééns in de 6 weken bij: Familie Heijblok thuis (in Leusden).

Informatie bij: Wellie Rem. (033-2453122)

 

Remonstranten Amersfoort

Een groep Remonstranten binnen de Johanneskerk heeft het initiatief genomen om twee keer per jaar bijeen te komen. Dit is geen gespreksgroep, maar een contactgroep. De doelstelling is om vanuit het Remonstrantse gedachtegoed invulling te geven aan de volgende elementen:

-      Ondersteuning geven aan en contact houden met de kerkenraadsleden.

-      Meer focus op wat er binnen de Remonstrantse broederschap landelijk gebeurt.

-      Het doorspelen van de Remonstrantse inspiraties naar de samenwerkingsgemeente van de Johanneskerk.

-      Het bevorderen van onderlinge contacten, met name ook met nieuwe leden en vrienden.

Per jaar worden twee bijeenkomsten gepland op een door-de-weekse avond.

Informatie bij: Jan Bredenoord (033-4570311) en Tineke Boudestein (06-10531458).

 

Leesgroep Filosofie en ander denkwerk

Al enkele jaren lezen we samen dat een licht werpt op het leven, samen leven en geloven. De titel kiezen wij samen. Afgelopen seizoenen lazen we gedichten en teksten over de ziel  gelezen, over de levenskunst van Augustinus, Kairos van Joke Hermsen, Dankbaar van Paul van Tongeren en Discipline van Marli Huijer. In de Johannesbrief van september 2017 leest u weer een oproep hiervoor. Wij beginnen in november of december. Geen vaste avond.

Informatie bij: Alke Liebich a.liebich@kpnplanet.nl

 

Johannes leest

Wij lezen romans die ons uitdagen en aanspreken. Niet te uitdagend; we moeten er wel doorheen kunnen komen. Steeds zal een van ons het boek iets inleiden (op internet is er veel te vinden…) en het gesprek een beetje leiden. Verder delen wij wat ons opvalt, raakt en beweegt.  Wij zijn het volgende van plan:

De eerstvolgende keer: J.M. Coetzee: De kinderjaren van Jezus. Daarna

- Mohamed El Bachiri/David van Reybrouck – Een jihad van liefde
- Vonne van der Meer – titel volgt
- Mark den Elzen – Verwachting

Volgende keer is op 29 augustus 2017.

Informatie bij: Geertrui Meinema-Linders, geertrui@kpnmail.nl.

 

Ontmoetingsmiddagen

Elke maand op een donderdagmiddag staat de thee klaar voor wie wil komen buurten voor een goed gesprek. Ons houvast zal het jaarthema van de Remonstranten zijn: Houvast.

Concreter staat e.e.a. te zijner tijd op de website en in de Johannesmail.

Donderdagmiddag: 21 september, 19 oktober, 16 november, 2017, om 14.30 – 16.00 in de kerk.

Informatie bij: Alke Liebich, a.liebich@kpnplanet.nl

 

Johannes-maaltijd

Elke eerste vrijdag van de maand wordt een Johannesmaaltijd georganiseerd. Aanvang 18.00 uur. Deze is bestemd voor gemeenteleden en vrienden, maar gasten zijn altijd welkom. Het betreft een eenvoudige maaltijd met een spirituele tint en de mogelijkheid tot ontmoeting. Dit wordt meestal gevolgd door een interessante lezing of presentatie. De bijeenkomst na afloop van de Johannesmaaltijd is ook toegankelijk voor niet-eters. Open toegang. Vrijwillige bijdrage.
Informatie bij: Anneke Boswinkel (033-4653931) en Jos Rot (033-4638337).

Contactgegevens: Telefoon: 033-4653931 E-mail adres: johannesmaaltijd@hotmail.com

Café Zin
Ook in 2017 worden er in de Johanneskerk op doordeweekse avonden - meestal dinsdagavond – circa 8 bijeenkomsten georganiseerd. Dit heet Café Zin. De formule is als volgt: er is een spreker die iets zegt of laat zien over een interessant thema, boek of film. Daarna kan er worden gediscussieerd, en na afloop informeel gepraat met een drankje. Korte verslagen van reeds gerealiseerde lezingen in 2016 en 2017, zijn te vinden op de website. De reeks wordt voortgezet met nieuwe thema’s en onderwerpen, en dat zal zijn beslag hebben in de tweede helft van 2017 en in 2018. De focus is altijd op zingeving en verbinding. De Remonstrantse broederschap subsidieert deze activiteiten tot het einde van het jaar 2017, in het kader van de vriendenwerfactie. Daarvoor is een werkplan beschikbaar, dat ook nog gedeeltelijk kan worden uitgevoerd in 2018. Het vervolg van Café Zin in 2018 en verder moet dan door de Johanneskerk worden gefinancierd. Café Zin wordt vooral ook extern gecommuniceerd. De toegang is open voor iedereen. Kosten Euro 5,- (vrijwillig).
Informatie bij: Jan Bredenoord (033-4570311), Tineke Boudestein (06-10531458), en Frits van Kempen (06-21280188).
 
Jaarlijks Johannes-weekend in Hall bij Eerbeek.

In februari 2017 werd voor de tweede keer een gemeenteweekend georganiseerd in het natuurvriendenhuis in Hall bij Eerbeek. Dit huis ligt in het groen en is duurzaam gerenoveerd. Veertig gemeenteleden hebben hieraan met veel genoegen deelgenomen. Het doel is ontmoeting, verdieping en plezier met elkaar. Het plan is om in februari 2018 een vervolg gemeenteweekend te organiseren.

Informatie bij: Johanneke Maris: (033-4617650).

 


Deelnemen aan een gespreksgroep of een bijeenkomst?
Actuele bijeenkomsten, waaronder presentaties en films kunnen worden gevonden elders op deze website, zie Agenda.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of rechtstreeks met de contactpersoon.