Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Gespreksgroepen (-vaste)

De onderstaande groepen bestaan al wat langer. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.

 

Ontmoetingsochtend

Elke maand op een donderdagochtend staat de koffie of thee klaar voor wie wil komen buurten voor een goed gesprek. We kunnen ook een boterham meenemen en in de kerk opeten. Misschien heeft dit idee groeipotentie en komt er ook nog eens een pan soep bij. Onderwerpen zijn wisselend, door deelnemers aangedragen.

Donderdagochtend: om 11.00 – 12.30 in de kerk.

25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni 2018

Informatie bij: Alke Liebich, a.liebich@kpnplanet.nl

 

Voorlopig Kring

Bijeenkomsten vinden plaats één keer in de maand, bij één van de deelnemers thuis of in de kerk. Velerlei onderwerpen kunnen aan de orde komen.
Informatie bij: Bouwien Heimensen. (033-2453450)

 

Tussendoor

Ben je tussen de 25 en 40 jaar (of voel je je zo), en zit je in een nieuwe fase van je leven door bijvoorbeeld de komst van een kindje, een nieuw huis of een nieuwe carrière? Ben je op zoek naar aansluiting met anderen in eenzelfde levensfase, met de mogelijkheid tot een gesprek met diepgang? En zoek je dat niet per sé in een kerk? Dan ben je bij Tussendoor op je plek.

Eens in de zes weken ontmoeten we elkaar op een plek die past bij de groep en het tijdstip. Soms zal de avond beter uitkomen, dan is een café een leuke plek om af te spreken. Soms komt juist een tijd overdag beter uit; neem je kinderen gewoon mee. We zoeken een plek waar zij het ook naar hun zin hebben. Wat betreft plaats en tijd zijn we dus flexibel en bepalen we met elkaar waar en wanneer we elkaar ontmoeten.

Tot nog toe staat de ontmoeting centraal en is er nog geen inhoudelijke invulling zoals een thema of methode, maar wat niet is kan misschien nog komen. Wat je kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond ook is, voel je welkom.

Heb je interesse of denk je dat je iemand kent die hier interesse in heeft?

Neem dan contact op met Maaike de Jong: maaike_25@hotmail.com.


Doperse Stemmen
Het belangrijkste in de gesprekken is het van gedachten wisselen over ons geloof en daarmee samenhangende thema's in het dagelijkse leven. Thema's worden door de leden zelf bepaald en uitgewerkt. Voorbeelden van besproken thema's: over het ouder worden en het leven met beperkingen; of over landelijke doopsgezinde thema's die worden toegezonden van het landelijke bureau. Er kunnen ook “niet dopersen” meedoen. Bijeenkomst: ééns in de 6 weken bij: Familie Heijblok thuis (in Leusden).

Informatie bij: Wellie Rem. (033-2453122)

 

Remonstranten Amersfoort

Een groep Remonstranten binnen de Johanneskerk heeft het initiatief genomen om twee keer per jaar bijeen te komen. Dit is geen gespreksgroep, maar een contactgroep. De doelstelling is om vanuit het Remonstrantse gedachtegoed invulling te geven aan de volgende elementen:

-      Ondersteuning geven aan en contact houden met de kerkenraadsleden.

-      Meer focus op wat er binnen de Remonstrantse broederschap landelijk gebeurt.

-      Het doorspelen van de Remonstrantse inspiraties naar de samenwerkingsgemeente van de Johanneskerk.

-      Het bevorderen van onderlinge contacten, met name ook met nieuwe leden en vrienden.

Per jaar worden twee bijeenkomsten gepland op een door-de-weekse avond.

Informatie bij: Jan Bredenoord (033-4570311) en Tineke Boudestein (06-10531458).