Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Gespreksgroepen (-wisselende)

Tora, Bijbel en Koran

Op drie avonden nemen we een thema ter hand dat in het Eerste Testament en ook in de Koran voorkomt. Alles onder deskundige leiding: van theologen maar ook imam of rabbijn. Wij streven naar deelnemers uit verschillende godsdienstige tradities.  De avonden zijn een samenwerking met het platform voor levensbeschouwing en religies.
data: 12, 19 en 26 april
20.00-22.00 uur
startlocatie is nog onbekend en volgt binnenkort
graag opgeven (ook voor informatie):bij ds Alke Liebich, opgeven@johanneskerk.nl

 

Leesgroep Filosofie en ander denkwerk

Al enkele jaren lezen we samen een boek dat licht werpt op het leven, samen leven en geloven in onze tijd. Vorig jaar was dat Discipline van Marli Huijer.

Wij lezen dit jaar  Geduld met God  van Tomás Halík. Data: 27-02, 20-3, 17-4

Informatie bij: Alke Liebich a.liebich@kpnplanet.nl

 

Johannes leest

Wij lezen romans die ons uitdagen en aanspreken. Niet té uitdagend; we moeten er wel doorheen kunnen komen. Steeds zal een van ons het boek iets inleiden en het gesprek leiden. Verder delen wij wat ons opvalt, raakt en beweegt.  Wij zijn het volgende van plan:

- Vonne van der Meer – Brood zout wijn

Volgende keer is op 26 januari 2018.

Informatie bij: Geertrui Meinema-Linders, geertrui@kpnmail.nl.