Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Café Zin in 2018

Café Zin is een serie avonden met maatschappelijk relevante onderwerpen, die zeer uiteenlopend van aard kunnen zijn. Er is een vaste formule: na koffie en thee is er een inleiding of presentatie. Daarna kan er worden gediscussieerd tot ca. 21.30 uur. Wij sluiten informeel af met een drankje; meestal nog gelegenheid om in kleiner verband door te praten. Korte verslagen van reeds gerealiseerde lezingen in 2017 zijn hieronder te vinden. Op de website, in kranten en op facebook kunt u de evenementen vinden.

Café Zin is in 2016 gestart met financiële ondersteuning van de Remonstrantse broederschap. Inmiddels gaan wij op andere voet verder.

De toegang is open voor iedereen. Kosten Euro 7,- (vrijwillig).

Informatie bij:  Tineke Boudestein (06-10531458), en Frits van Kempen (06-21280188); mail naar cafezin@johanneskerk.nl

 

 Eerstvolgende bijeenkomst

Ontmoeting in het kader van de maand van de filosofie

12 april, WerkVerZetten, met Peter Henk Steenhuis


Peter Henk Steenhuis is filosofie-redacteur bij Trouw.
Hij schreef  een aantal makkelijk toegankelijke boeken, waaronder Werk VerZetten en Ambachtelijk Zingeven. Daarin werkt hij het gedachtegoed van René Gude verder uit, die in maart 2015 overleed.

René Gude had verfrissende denkbeelden over zingeven. Hij kon die als denker des vaderlands goed kwijt, o.a. in De Wereld Draait Door en via zijn werk als directeur van het ISVW (internationale school voor wijsbegeerte).
René sprak over vier betekenissen van zin: het zinnelijke, het zintuigelijke, het zinrijke en het zinvolle.

Henk Steenhuis werkte nauw met René Gude samen. 
In zijn inspirerend boekje Werk VerZetten worden bovenstaande ZIN-begrippen nader uitgelegd en toegepast op het thema werk en werken.

·       Hoe krijgen we (weer) Zin in werk en werken?

·       Wat is daarvoor nodig? Wat betekenen die Z-ten als het gaat om werk?

·       Hoe gaat dat in zijn werk? Kost dat moeite?

Het belooft een boeiende avond te worden, waarin we niet alleen ten aanzien van ons werk, maar ook ten aanzien van ons leven verfrissende inspiratie zullen opdoen.

Er is uiteraard ruimte voor vragen en discussie.

 

Je kunt binnenlopen om 19.45 uur. We starten precies om 20.00 uur.

De toegang is € 7,- dit is inclusief koffie en een drankje na afloop.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Frits van Kempen, 06-21280188

 

Hier kunt u bovenstaande Flyer downloaden

Flyer Café Zin met Henk Steenhuis.pdf 329.4KB 20 Mar 2018 15:40


Verslagen van vorige bijeenkomsten


Dinsdag 13 februari 2018, 20.00 uur Johanneskerk

Dromen en dilemma's, Café Zin! met Vonne van der Meer, schrijfster


Vonne van der Meer was uitgenodigd naar aanleiding van haar laatste boek ”Brood, zout,  wijn” uit 2017. Hierin verhalen die op de een of andere manier met verhuizen  te maken hebben. Verhuizingen zijn life-events die met herinneringen , verwachtingen en spanning gepaard gaan. Net als in haar eerdere werk spreekt het geweten van de personages een prominente rol. Op een prettige en duidelijke manier vertelde Vonne van der Meer hoe ze tot haar personages komt en met welke ingrediënten ze een verhaal maakt. En hoe ze een verbinding tussen de verhalen legt. Ook over de strijd en valkuilen tijdens het schrijven. Ze las ter illustratie fragmenten voor uit het laatste boek. De zaal stelde van allerlei vragen waar ze openhartig op antwoordde. Bij het drankje achteraf werd nog enthousiast nagepraat en kon men boeken kopen en laten signeren.Donderdag 25 januari 2018, 20:00uur Johanneskerk

Spreker: Chris Doude van Troostwijk.

Thema: Het leven als dialoog: de spiritualiteit van Albert Schweitzer en Martin Buber.

We kennen Chris nog wel. Hij maakte deel uit van onze gemeente. Momenteel is Chris hoogleraar in Luxemburg en gastdocent aan de Universiteit van Strasbourg en ‘visiting professor’ op de wisselleerstoel vrijzinnige theologie aan het Doopsgezind Seminarium in A’dam.
Chris woont met zijn vrouw en twee kinderen vlakbij het dorpje Günsbach in de Elzas, waar Albert Schweitzer in 1875 geboren was en zijn jeugd doorbracht.
Chris wist de overvolle zaal te boeien met een prachtig levensverhaal van Albert Schweitzer. Schweitzer was een muzikaal (orgel-piano), godsdienst-filosofisch en medisch genie. Hij promoveerde op al deze gebieden. Daarnaast was hij, hoe hij in het leven stond, vooral een verbinder. Een verbinder tussen de Duitse en Franse cultuur (Elzas), tussen denken en lichaam (het is niet de gedachte maar de vingers die het moeten doen), tussen ratio en ervaring (moment van de spiritualiteit), tussen Jezus als ‘papieren figuur en zijn diepere betekenis in zijn levende aanwezigheid.  Beroemd is hij geworden door zijn zendingswerk in Lamborene (Gabon, 1913). Met schulden en depressief, omdat hem na WO-1 als Duitser praktisch alle rechten waren ontnomen, kwam hij uiteindelijk weer terug bij zijn vader (vicaris) in zijn geboorteplaats Günsbach. Doordat hij gevraagd werd in Zweden voor lezingen en concerten kwam hij er weer bovenop. In 1965 overleed hij.
Tijdgenoot Martin Buber (Wenen, 1878) kwam uit een Duits-Joods geslacht. Ook hij was kunstminnend. Studeerde filosofie en kunstgeschiedenis in Wenen en verbleef regelmatig in Colmar, niet ver van Günsbach. Daar bewonderde hij het Isenheimer Altar van Grünewald en m.n. de Christusfiguur als dé samen-brenger van aarde en hemel.
Schweitzer had eerbied voor het leven. Hij was bevangen door het geheim van de diepte (ethische spiritualiteit) en levenswil (ik ben iemand die leven wil in een wereld met mensen die leven willen). Buber wilde meer omvattend unificeren. Hij vond dat we onze werkelijkheid niet anders kunnen benaderen dan vanuit het ‘grondwoord’ ICH-DU (tot iemand praten) of vanuit het grondwoord ‘ICH-ES’ (praten over iemand die er niet is of over dingen).
Elkaar in de relatie, in de beleving ervaren is iets wat je overkomt, je wordt opgenomen in de levende relatie. Denken over de dingen, denken over, is i.h.a. te zien als vallend onder het grondwoord ICH-ES. Er zijn drie sferen waarin het ICH-DU tot uiting kan komen: leven met de natuur, leven met de mensen, respectvol leven met het geestelijke, met het wezenlijke in de kunst.
Buber en Schweitzer waren tijdgenoten, er was enig spaarzaam contact tussen hen via brieven.
Ze zijn beide ook door Goethe beïnvloed in hun ontwikkeling. De avond werd besloten met een drankje en velen bleven nog geanimeerd napraten. Spiritualiteit bestaat ook los van de (historische) religies. En niet alleen in onze tijd maar ook aal 100 jaar geleden. Het is daarom de moeite waard, mits we onszelf beter willen begrijpen, ’s terug te gaan naar die tijd. Twee spirituele denkers uit die tijd zijn Martin Buber en Albert Schweitzer. Chris Doude van Troostwijk brengt deze twee vitalistisch-levensbeschouwelijke denkers met elkaar in gesprek. Beiden hebben elkaar gekend, en waardeerden elkaars engagement. En beiden ontwikkelden vanuit hun respectievelijk joodse-chassidische en protestants-lutherse voedingsbodem een universele vorm van moderne, geëngageerde spiritualiteit. Ze deinsden er niet voor terug die als “mystiek” te betitelen, wat neer komt op het gesprek van het leven met zichzelf. Dat gesprek drukt zich uit in intieme gevoelens, in expressieve beelden of in een  religieuze traditie, maar het opent evenzeer een universele dimensie van ethiek en verantwoordelijkheid.Op 5 januari 2018 verscheen een interview met hem in Trouw.

Intervieuw in Trouw met van Troostwijk kunt u hier downloaden.pdf 80.6KB 07 Jan 2018 05:40