Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Café Zin in 2018


Café Zin is een serie avonden met maatschappelijk relevante onderwerpen, die zeer uiteenlopend van aard kunnen zijn. Er is een vaste formule: na koffie en thee is er een inleiding of presentatie. Daarna kan er worden gediscussieerd tot ca. 21.30 uur. Wij sluiten informeel af met een drankje; meestal nog gelegenheid om in kleiner verband door te praten. Korte verslagen van reeds gerealiseerde lezingen in 2017 zijn hieronder te vinden. Op de website, in kranten en op facebook kunt u de evenementen vinden.

Café Zin is in 2016 gestart met financiële ondersteuning van de Remonstrantse broederschap. Inmiddels gaan wij op andere voet verder.

De toegang is open voor iedereen. Kosten Euro 5,- (vrijwillig).

Informatie bij: Jan Bredenoord (033-4570311), Tineke Boudestein (06-10531458), en Frits van Kempen (06-21280188); mail naar cafezin@johanneskerk.nl


Eerstvolgende bijeenkomst:


Dinsdag 13 februari 2018, 20.00 uur Johanneskerk

Dromen en dilemma's, Café Zin! met Vonne van der Meer

Dinsdag 13 februari is schrijfster Vonne van der Meer uitgenodigd vanwege haar laatste boek ‘Brood, zout, wijn’.


Van der Meer: ,,De titel DROMEN en DILEMMA’S voor de avond in CAFE ZIN past goed bij mijn werk. Mijn personages krijgen vrijwel altijd te maken met een dilemma. Ergens in het verhaal zal een verscheurend keuzemoment zijn.” De rol van het geweten in allerlei situaties interesseert de schrijfster. ,,Ik stel mijzelf altijd voor wat ik zelf in een zo’n crisissituatie zou doen. Mijn hoofdpersonen komen niet altijd in het reine met hun (eigen) geweten, ze schipperen. Ze kunnen zichzelf aanpraten dat iets een juiste keuze is, terwijl de lezer voelt dat dit niet zo is.” Tijdens de lezing wil Van der Meer vooral ingaan op hoe je als schrijver personages met gewetensvragen laat omgaan. En de lezer erbij betrekken..

De spanning van morele dilemma’s in een gewoon mensenleven en de verzoening in het eigen leven of in verbinding met anderen is een thema wat mensen van vandaag uitdaagt. De Johanneskerk wil samen met Vonne van der Meer mensen uitnodigen om hierover van gedachten te wisselen.
Zaal open om 19.30; toegang 5,- incl. drankje

 


Hierna:

12 april, WerkVerZetten, met Pieter Henk SteenhuisGeweesd:


Donderdag 25 januari 2018, 20:00uur Johanneskerk

Spreker: Chris Doude van Troostwijk.

Thema: Het leven als dialoog:

de spiritualiteit van Albert Schweitzer en Martin Buber.


 

Spiritualiteit bestaat ook los van de (historische) religies. En niet alleen in onze tijd maar ook aal 100 jaar geleden. Het is daarom de moeite waard, mits we onszelf beter willen begrijpen, ’s terug te gaan naar die tijd. Twee spirituele denkers uit die tijd zijn Martin Buber en Albert Schweitzer. Chris Doude van Troostwijk brengt deze twee vitalistisch-levensbeschouwelijke denkers met elkaar in gesprek. Beiden hebben elkaar gekend, en waardeerden elkaars engagement. En beiden ontwikkelden vanuit hun respectievelijk joodse-chassidische en protestants-lutherse voedingsbodem een universele vorm van moderne, geëngageerde spiritualiteit. Ze deinsden er niet voor terug die als “mystiek” te betitelen, wat neer komt op het gesprek van het leven met zichzelf. Dat gesprek drukt zich uit in intieme gevoelens, in expressieve beelden of in een  religieuze traditie, maar het opent evenzeer een universele dimensie van ethiek en verantwoordelijkheid.

 

Chris Doude van Troostwijk is hoogleraar in Luxemburg en gastdocent aan de Universiteit van Strasbourg. Sinds 1 oktober 2017 is hij visiting professor op de wisselleerstoel vrijzinnige theologie aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam. Op 5 januari 2018 verscheen een interview met hem in Trouw.


Intervieuw in Trouw met van Troostwijk kunt u hier downloaden.pdf 80.6KB 07 Jan 2018 05:40