Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Kerkdiensten

           

Elke zondag: de speeltrein, d.w.z. oppasdienst voor de kleinsten.

Bijna elke zondag is er kinderkring voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zie bij de betreffende zondag.
Elke zondag ligt het voorbedeboek bij de ingang van de kerkzaal. U kunt uw gebed daar achterlaten.

Elke eerste zondag van de maand is er extra aandacht voor de voorbeden en het voorbedeboek. Het boek ligt dan beneden zodat u bij binnenkomst er rustig iets kan opschrijven. Een briefje meenemen van thuis mag ook.

Zondag 26 november 10:00 uur, ds. A.B. Liebich

Er is kinderkring

laatste zondag van het kerkelijk jaar, Gedenken van de overledenen

Wij gedenken de overledenen in onze gemeente. Daarnaast is iedereen welkom om - in stilte of met woorden – eigen dierbaren te gedenken. In de dienst is er medewerking door enkele musici. Wij mijmeren over dat wat voorbijgaat en wat blijft. We lezen uit Prediker 3 en uit Openbaring.


Zondag 3 december 10:00 uur, ds. A.B. Liebich

Thema in de advent is: Wek mijn zachtheid.

Wij zingen het lied Wek mijn zachtheid weer (liedboek 925). En we willen ook het Onze Vader wat vaker zingen (liedboek 191). Op de eerste advent is de tederheid van de verwachting aan de orde: de tak die uitloopt in de winter. Jesaja 11 vertelt over een boomstronk die uitloopt en nieuw leven brengt. Het collectedoel voor deze weken wordt wat nader toegelicht.


Zondag 10 december 10:00 uur, ds. A.B. Liebich

Thema in de advent is: Wek mijn zachtheid

Wij zingen het lied Wek mijn zachtheid weer. Op de tweede advent gaat over Gods glimlach die in een intieme ontmoeting oplichten. We lezen uit Lucas 1, waar Zacharias de engel ontmoet. Wij delen samen brood en wijn in de kring, met jong en oud.
Zondag 17 december 10:00 uur, ds. W. Veen

Enige tijd geleden waren Wilken Veen en zijn echtgenote lid van onze gemeente. In die tijd lag zijn werkgebied in Amsterdam. Vanwege de bereikbaarheid besloten zij toch weer naar Amsterdam te verhuizen. Vandaag, derde advent, kunnen we weer naar hem luisteren en hem ontmoeten.


Zondag 24 december 10:00 uur, ds. A.B. Liebich

Thema in de advent is: Wek mijn zachtheid, meditatieve viering

Deze zondagochtend is alles al klaar voor het kerstfeest. Een beetje apart zoals het dit jaar valt. Maar we kunnen de vierde advent niet overslaan; er moeten toch echt eerst vier kaarsen branden. We vieren eenvoudig, verstild en intiem, en lezen de lofzang van Maria uit Lucas 1.


Zondag 24 december 18:30 uur (kerstavond), ds. A.B. Liebich

Kerstfeest met jong en oud. De ezel neemt ons mee op weg naar de stal. Schapen, herders en engelen kunnen meedoen. Alle anderen kijken, lachen en zingen mee. Na afloop is er chocomel.


Maandag 25 december 10:00 uur (1e kerstdag), ds. A.B. Liebich

Kerstfeest

Het is echt feest deze ochtend. Met muziek van de cantorij, soms verstild en soms uitbundig. In alle kwetsbaarheid heeft het leven een kans wanneer mensen zich laten raken. Zo wordt God mens in onze wereld, onze tijd.


Zondag 31 december 10:00 uur, ds. A.B. Liebich

Een alternatieve viering door gemeenteleden met als thema ‘Verdraagzaamheid, in het spoor van Arminius.’


Zondag 7 januari 10:00 uur, ds. A.B. Liebich

Wij begroeten elkaar in het nieuwe jaar. Om 10.00 uur wensen wij elkaar liefde, vrede, heil en zegen toe. Een groep vrijwilligers komt in de schijnwerpers te staan. Daarna is er een korte viering.


Zondag 21 januari 10:00 uur, Maaike de Jong en Supertwien

Informatie volgt


Zondag 28 januari 10:30 uur, oecumenische viering in Sint Fanciscus op 't Zand

Thema is: Recht door zee. De oecumenische gebedsweek wordt altijd door een land of regio voorbereid. Deze keer zijn het de kerken in de Cariben. In de viering wordt ook stilgestaan bij slavernij en vrijheid. Voorgangers zijn ds. Diederiek van Loo, pastoor Louis Runhaar, pastor Josephine van Pampus en ds. Alke Liebich.