Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Agenda

*Iedere zondag kerkdienst in de Johanneskerk om 10.00 uur. Er is kinderoppas. Zie Kerkdiensten 


*Naast de in deze agenda vermelde activiteiten, zijn er ook een aantal min of meer 'vaste' activiteiten, onder ander een aantal kringen, gespreksgroepen, ontmoetingsmiddagen en dergelijke. Het meeste staat hier: Gespreksgroepen (-vaste) en Gespreksgroepen (-wisselende)


februari 2018


2 -2  Johannesmaaltijd, vanaf 17:30. zie Johannes-maaltijd


7-2  20.00  Joodse visies op Jezus, zie Gespreksgroepen (-wisselende)

gaat niet door, nieuwe datum: 21 februari


10/11 - 2 ons jaarlijks Johannesweekend. Thema: De natuur als bron. zie Johannes Weekend


13-2 20:00 Café Zin! met schrijfster Vonne van der Meer Café Zin in 2018


22-2 11.00 ontmoetingsochtend, zie Gesprekskringen


maart 2018


2 -3  Johannesmaaltijd, vanaf 17:30. zie Johannes-maaltijd


 8-3 20:00 Stadsontmoeting door het Platform voor levensbeschouwing en Religies, stadhuis Amersfoort


15-3 vastenmaaltijd met thema, Sint Franciscus Xaveriuskerk op 't Zand - maaltijd


22-3 11.00 ontmoetingsochtend, zie Gesprekskringen


22-3 19:30 Jaarvergaderingapril 2018


12 april: Café Zin


20 -4  Johannesmaaltijd, vanaf 17:30. zie Johannes-maaltijd


 12, 19 en 26 april Tora, Bijbel en Koran

20.00-22.00 uur, startlocatie is nog onbekend en volgt binnenkort; zie Gespreksgroepen (-wisselende)