Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Agenda

 Agenda november 2017


·        Iedere zondag kerkdienst in de Johanneskerk om 10.00 uur. Er is kinderoppas. Zie Kerkdiensten
·       16-11 14:30 uur: Ontmoetingsmiddag.  zie Gesprekskringen

·       21-11 entree 19.30, aanvang 20.00

·     


- 13-12 20.00  Joodse visies op Jezus, zie Gesprekskringen


- 16-12 adventmaaltijd, vanaf 15.30, zie Diaconie

 

Naast de in deze agenda vermelde activiteiten, zijn er ook een aantal min of meer 'vaste' activiteiten, onder ander een aantal kringen, gespreksgroepen, ontmoetingsmiddagen en dergelijke. Het meeste staat hier: Gesprekskringen