Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Collectedoelen

Opmerking:

Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van het collectedoel.


Collectedoel 22 en 29 april: Daklozenopvang

Kwintes verzorgt in Amersfoort een dag- en een nachtopvang voor mensen die, al of niet tijdelijk, in een kwetsbare positie verkeren. De bezoekers krijgen aandacht en ondersteuning ‘op maat’. Het beleid is om daklozen zoveel mogelijk overdag en ’s nachts een plek te bieden en hen in het vizier te houden zolang dat nodig is.
De Amersfoortse kerken, waaronder de onze, hebben zich verplicht financieel bij te dragen aan de nachtopvang van Kwintes in Amersfoort. Aanbevolen, ook nu we de winter achter ons hebben.Deurcollecte in maart

De deurcollecte in maart is bestemd voor het werk van de diaconie