Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Collectedoelen

  

Opmerking:

Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van het collectedoel.


Collectedoel Veertigdagentijd

We kennen waarschijnlijk allemaal de verhalen van plantages waar grote stukken bos voor zijn gerooid om er genetisch gemanipuleerde soja op te verbouwen. (Zuid-Amerika) Er is ook een ander verhaal.


DUURZAAM VERBOUWDE SOJA DOOR KLEINE AFRIKAANSE BOEREN


De wereldwijde productie van soja is voor een groot deel bestemd als veevoer door de wereldwijde vraag naar vlees. De teelt van soja is daarom voor kleine sojaboeren een aantrekkelijk gewas.
De problemen die hierbij ontstaan zijn: het gebruik van zaden met een matige kwaliteit die een beperkte oogst opleveren waardoor de boeren veel mest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dit werkt slechts kort, de grond raakt uitgeput en er wordt een nieuw stuk bos gekapt.

 
SOLIDARIDAD ziet kansen voor deze boeren die vaak wel de wil en energie hebben om duurzaam te verbouwen door:
- trainingen te geven in duurzame landbouwtechnieken.
- te leren hoe ze kunnen werken met minder bestrijdingsmiddelen, minder mest en betere zaden.
- bundelen van krachten door gezamenlijke inkoop.
- in gesprek gaan met afnemers van soja om zo tot een eerlijke prijs te komen.


De resultaten van een project in Mozambique in samenwerking met KDV (Keten Duurzaam Varkensvlees, een initiatief van 300 Nederlandse boeren, slagers en retailers om de varkensvleesketen te verduurzamen) met meer dan 2000 kleine sojaboeren om soja op een duurzame manier te verbouwen, heeft ertoe geleid dat de opbrengst met 40% gestegen is waardoor elke boer € 100,00 per jaar meer te besteden heeft. Hiermee kunnen ze gezamenlijk investeren:
– in de aankoop van landbouwgereedschappen.
- eventuele slechte oogsten opvangen.
- hun kinderen naar het voortgezet onderwijs laten gaan.


Met uw steun kan SOLIDARIDAD o.a.
- workshops geven over het verbouwen van duurzame soja.
- cursusmateriaal verstrekken met informatie.
- een pakket kwaliteitszaad soja aanbieden.
- workshops agrarische technieken voor andere gewassen geven om de afhankelijkheid van soja te verminderen.
 - praktijkdagen duurzame sojateelt organiseren, op deze dagen oefenen de boeren met plant- en bestrijdingstechnieken.
 - een trainer opleiden waardoor de kennisoverdracht kan vertienvoudigen.
- inrichten van een duurzame sojaplantage die dienst doet als trainingslocatie voor nieuwe boeren.

Uiteindelijk is het een WIN WIN situatie.
De sojaboer produceert meer, werkt op een milieuvriendelijke manier en verbetert zijn leven waardoor hij een goed bestaan kan opbouwen voor zijn familie.
Goed voor het milieu is goed voor ons allemaal.


Bron Solidaridad / Milieudefensie
De Groene Johannes

Deurcollecte in maart

De deurcollecte in maart is bestemd voor het werk van de diaconie