Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

CollectedoelenOpmerking:

Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van het collectedoel.
Collectes 17 en 24 september 2017: Vredesweek

Kuron Village is een vredesdorp in Zuid-Soedan. Wapengeweld is in Zuid-Soedan  nog altijd een oorzaak van veel doden en gewonden. Wapenbezit is wijd verspreid, en omdat de overheid zwak ontwikkeld is nemen mensen makkelijk het recht in eigen hand. Vaak gaat de strijd om koeien (de cattle raids) of om vrouwen en kinderen. In die context is Kuron Peace Village ontstaan. Het begin in 1998 was een initiatief van de oud-bisschop Paride Taban: hij liet een brug bouwen over de rivier Kuron die mensen en stammen moest verbinden. Later kwam er meer: school en ziekenhuis, en een trainingscentrum om te leren op andere wijze met (stam)conflicten om te gaan. Het centrum is oecumenisch opgezet en staat open voor iedereen en voor elk geloof.
Theater en film zijn belangrijke middelen bij dat leren om anders met conflicten om te gaan.  Jongeren spelen hierbij een belangrijke rol: zij trekken met een zelfgemaakte voorstelling door de omliggende dorpen. Dit project is een mooi voorbeeld van de kracht van de verbeelding. Al is er nog een lange weg te gaan.


Collectes 1 en 8 oktober 2017: Henri Nouwen Stichting, project Zaluchia

Oekraïne heeft een zeer groot aantal wezen en kinderen die ouderlijke zorg ontberen.  Veelal worden die ‘opgeborgen’ in grote staatsinternaten. Het meest beroerd zijn de gehandicapten onder hen er aan toe.
Sinds de Henri Nouwen Stichting tien jaar geleden begon met het verbeteren van de zorg voor deze groep kinderen in Zaluchia, een van de 24 staatsinstellingen, is daar veel verbeterd. Er is een einde gekomen aan de systematische ondervoeding, kinderen  leerden weer lopen en lachen. Dankzij financiële hulp was het tevens mogelijk om voor 35 kinderen een week vakantie in de Karpaten te organiseren. Het project ‘Zaluchia’ laat zien dat als er mensen zijn die niet van opgeven weten de wereld een betere plaats kan worden.


Collectes 15 en 22 oktober: Hospice Dôme

Hospice Dôme biedt mensen die in de terminale fase zijn onderdak en hoogwaardige
zorg. Dat gebeurt in een kleinschalige omgeving die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert.  
Sinds de oprichting in 2002 vonden al meer dan 800 gasten er  een onderkomen tijdens het laatste traject van hun leven. Het hospice is gevestigd aan de Appelweg in Amersfoort.


Collectes 29 oktober en 5 november 2017: Arminius

De Jonge Remonstranten ofwel Arminius is de landelijke jongerengemeente, aangesloten bij de Remonstrantse Broederschap. Jongeren tussen de 18 en 35 zijn er gezamenlijk bezig met thema´s over leven en geloven. Er is plaats voor verschillende manieren van geloven en ieders eigen zoekende weg. Vrijheid en respect zijn essentieel.
De Jonge Remonstranten hebben geen eigen gebouw. De activiteiten van Arminius vinden overal in Nederland plaats, en soms daarbuiten, waarbij de jongeren op zoek zijn naar ‘de wereld áchter het nieuws’.

Deurcollectes in september en oktober
De collecte bij de uitgang is in de maand september, het begin van het nieuwe seizoen,  bestemd voor het werk van Kinderkring en Supertwien.  In oktober is de opbrengst van de deurcollecte voor de Johannesbrief. Vanaf november zal de Johannesbrief, tot vreugde van veel gemeenteleden, weer maandelijks en in één versie verschijnen. Dat brengt wel meer kosten met zich mee…