Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Partners in Amersfoort en Rosslau (Dld)

 

De Johanneskerk werkt regelmatig samen met andere gemeentes en organisaties:

 

·         Rooms- Katholieke geloofsgemeenschap St.Franciscus Xaverius, gevestigd op ‘t Zand 31.

·         Oud-Katholieke parochie H. Georgius, Joris op ’t Zand, ’t Zand 13.

·         Lutherse Kerk Amersfoort.

·         Amersfoorts straatpastoraat: straatpastor: Bernadette van Dijk.

·         Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA), het samenwerkingsverband van tien wijkgemeenten en één pioniersplek. Het Vrijzinnig Protestantse deel van de Johanneskerk is deel van deze PGA.

·         Raad van Kerken Amersfoort; deze raad is een lokaal verbond van alle christelijke kerken en geloofsgemeenschappen.

·         Amersfoorts platform voor levensbeschouwingen en religies; bij dit interreligieuze platform ontmoeten mensen elkaar van de vele levensbeschouwingen en religies die in Amersfoort voorkomen.

·         Partnergemeente Rosslau, Duitsland. In de zomer van 1983 was er voor het eerst contact met onze partnergemeente Rosslau in de toenmalige DDR. Door de jaren heen hebben wij elkaar regelmatig bezocht. Voor de val van de muur was het alleen mogelijk om eenzijdig vanuit Amersfoort naar Rosslau te reizen, maar daarna is het contact gebleven en vandaag de dag ontmoeten we elkaar het ene jaar in Rosslau en het andere jaar in Amersfoort.

 

Voor informatie over de partnergemeente Rosslau, mail of bel met Hans en Ina Wels: h.wels@worldonline.nl óf via 033-4753689