Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Profiel

In de Johanneskerk komt een gemeenschap samen van zoekers, vinders, mensen gericht op samenzijn, mensen die al heel lang bij de Johanneskerk thuis zijn. En mensen die kortdurend meegaan of slechts een deel van de activiteiten meemaken. Mensen die uit een ander kerkgenootschap overkomen, maar ook mensen die niets met geloof hadden en nu inspiratie zoeken. Iedereen is welkom, ongeacht geaardheid of afkomst.

 

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met ruimte voor andere inzichten. De persoonlijke inspiratie komt voor velen ook uit andere godsdiensten en bronnen. We hebben grote affiniteit met wetenschap en kunst en maatschappij. Omdat we ons betrokken weten bij de wereld om ons heen proberen we een bijdrage te leveren aan een humane en rechtvaardige samenleving.

 

Wij bieden leden en belangstellenden:

  • een vrijzinnig-christelijke kerkdienst. Daarbij worden regelmatig teksten uit andere tradities gebruikt, en is er aandacht voor muziek en kunst. Tijdens de diensten is er altijd kinderopvang en, volgens een vast rooster, kinderkring. Na afloop is er gelegenheid elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten.
  • een maandelijkse maaltijd , vaak gevolgd door een thema-avond.
  • gespreksgroepen, lezingen, cursussen, films en concerten op levensbeschouwelijk en cultureel gebied.
  • Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar hebben we een aparte groep die gezellige en vormende activiteiten met elkaar ondernemen, onder leiding van een jongerenwerker.
  • geestelijke begeleiding bij persoonlijke levensvragen en bij ingrijpende levensmomenten.
  • de mogelijkheid om de doop te laten bedienen, een relatie in te laten zegenen of een uitvaart te begeleiden. klik hier