Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Kerkenraad

Kerkenraadsleden


Voorzitter: dhr. Hans Wilschut.          

tevens: voorzitter VVP-A en Wijkgemeente Bijzondere Aard (PGA)

 

Secretaris: mw. Johanneke Maris.      


Penningmeester: dhr. Henk Diephuis.  


Predikant: mw. ds. Alke Liebich,         tel: 033-2583613   e-mail: a.liebich@kpnplanet.nl


Leden:
mw. Anneke Boswinkel.                    

dhr. Jan Bredenoord,                        

tevens voorzitter Remonstranten Amersfoort.

 

mw. Karin van Dijk.                          


dhr. Jan R. Nienhuis.                        

tevens: voorzitter Doopsgezinden Amersfoort