Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Groene KerkDe werkgroep Groene Johannes bestaat sinds 2014 en  wil de betrokkenheid bij ecologische en sociale duurzaamheid van onze gemeente vergroten. Dit doen wij door Johannes-brede communicatie over ecologische en sociale duurzaamheid, onderzoek doen hoe we duurzaam onderhoud en gebruik van ons gebouw  kunnen optimaliseren (denk aan verlichting, verwarming, isolatiemogelijkheden), duurzame energie-inkoop, eigen energie-opwekking middels zonnepanelen verkennen, stimuleren tot zoveel mogelijk Fair-Trade inkoop, Eko-inkoop, vegetarische en Eko-Johannesmaaltijden, Eko-bloemen,

1 of 2x per jaar een dienst in het teken van duurzaam omgaan met de Schepping (Scheppingszondag en warme-truien-dag). De Johanneskerk is daartoe aangemeld  als Groene Kerk (zie voor meer ideeen en achtergrondinfo: www.groenekerken.nl)  en zoekt actief contact en samenwerking met andere groene kerken (moskeeŽn) of geloofsgemeenschappen die dit willen worden.

De werkgroep bestaat momenteel uit:

Joke Heijblok, Gerard Rosbergen, Alke Rosbergen, Roland van Herwijnen, Fred Kemper en Johanneke Maris.

Wie mee wil helpen: van harte welkom!


Contactpersoon voor wie meer wil weten: Johanneke Maris (tel. 033-4617650) of Fred Kemper (tel. 033-2585578)